resimli güzel sözler, dualar, dini sözler, günaydın mesajları, gece mesajları, akşam mesajları, cuma mesajları, aşk sözleri, doğum günü mesajları, anlamlı sözler,resimli cuma mesajları, dua

GÜNAYDIN MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ29 Ekim 2017 Pazar

Sayfamızda Cumhuriyetin ilanı, Cumhuriyet bayramı sözleri, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlama mesajları, 29 Ekim Sözleri, En Güzel 29 Ekim Sözleri, Anlamlı 29 Ekim Sözleri, Çok Güzel 29 Ekim Sözleri, 29 Ekim Mesajları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2020 ile ilgili yazı yer almaktadır,

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri 2020

Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)Cumhuriyetin ilanıCUMHURİYETİN İLANI (Cumhuriyetin İlanı 29 Ekim 1923)

Mustafa Kemal Paşa, daha Erzurum Kongresi sırasında, zaferden sonra hükümet şeklinin cumhuriyet olacağını söylemişti. 23 Nisan 1920'den beri Türkiye'yi idare eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, millî egemenlik esasına dayanıyordu. Bu, adı konulmamış bir cumhuriyet yönetimiydi. 20 Ocak 1921 tarihli anayasada "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir." deniliyordu. Bu, yeni rejimin ilân edilmemiş bir cumhuriyet olduğunu gösteriyordu.

Cumhuriyetin ilânının önündeki en büyük engel saltanattı. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla bu engel aşıldı.

Millî Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasında tarihî bir görev yapan birinci dönem TBMM üyeleri, yeni seçim kararı alarak dağıldı (l Nisan 1923). Yeni seçimlerin yapılmasından sonra TBMM ikinci dönem çalışmalarına başladı. Yeni kurulan meclis, Lozan Barış Antlaşması'nı onayladı. Böylece millî bağımsızlık tam olarak gerçekleşmiş oldu.


23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı sırada yeni Türk devletinin adı henüz konulmamıştı. Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adını taşıyor, meclis başkanı hükümet başkanlığı da yapıyordu. Bu sistem içinde devlet başkanlığı boş görünüyordu. Şimdi, yürürlükte olan siyasî rejime uygun devlet şeklini bulmak zorunlu hâle gelmişti. Millî Mücadele Dönemi'ndeki, olağanüstü şartların bir ürünü olan meclis hükümeti sistemi de artık işlemez olmuştu. Bu sistemde, Bakanlar Kurulunun her üyesi için ayrı ayrı oylama yapılırdı. Bu durum ise hükümet kurulmasını zorlaştırıyordu.


25 Ekim 1923'te hükümetin istifasıyla bir bunalım ortaya çıktı. Bu olay Mustafa Kemal Paşaya, cumhuriyeti ilân etmek için beklediği fırsatı verdi. 28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulamaması üzerine, Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü'nde arkadaşlarına "Yarın cumhuriyeti ilân edeceğiz." diyerek fikrini açıkladı. O gece İsmet Paşa ile birlikte 1921 Anayasası'nın bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısını hazırladı. "Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir." hükmünün yer aldığı tasarı üzerinde TBMM'de yapılan konuşmalardan sonra cumhuriyetin ilânı kabul edildi. "Yaşasın cumhuriyet!" sesleri arasında alkışlarla cumhuriyet ilân edildi (29 Ekim 1923).


Bundan sonra cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi. Yapılan gizli oylamada 158 milletvekilinin tamamının oyunu alan Gazi Mustafa Kemal Paşa, TBMM tarafından yeni Türk devletinin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Bunun üzerine kürsüye gelen Mustafa Kemal, yaptığı konuşmasını "Türkiye Cumhuriyeti mesut, başarılı ve muzaffer olacaktır." sözü ile bitirdi. Böylece devletin adı ve rejimiyle ilgili tartışmalara son verildi. Devlet başkanlığı konusu çözüme kavuştu. Hükümetin kurulma şekli yeniden düzenlendi. Buna göre; cumhurbaşkanı başbakanı atayacak, başbakan da bakanlarını seçip cumhurbaşkanının onayına sunacaktı. Bu uygulamayla, meclis hükümeti sistemi yerine parlamenter rejime geçilmiş oldu. İlk hükümeti kurmakla İsmet Paşa görevlendirilmişti. Böylece Türk Milleti'nin tarihinde yeni bir devir açılıyordu.Türk milletinin yapısına en uygun idare şekli olan cumhuriyet rejimine sahip çıkmak ve onu yaşatmak, hepimizin başlıca vatandaşlık görevidir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri 2020


Cumhuriyetin ilanının 94. yıl dönümü ile ilgili 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri 2020 ve Cumhuriyet ile ilgili kısa öz bilgiler.

Yükselen yeni nesil istikbal sizsiniz.Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.M.K ATATÜRK.


Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.


Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır.Türk uIusunun yaratıIışına en uygun oIan yönetim cumhuriyettir


Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır..Samimi ve meşru olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz.Her kanaat bizce muhteremdir.Yalnız muarrızlarımızın insaflı olması gerekmektedir.


Milli kararlılık ve bilincin  kıymetli eseri olan aziz cumhuriyetim bugünkü ve yarınki neslin demir ellerinde her an yükselip saglamlaşacagına itimatım tamdır.M.K ATATÜRK.


Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayana bir idaredir.Cumhuriyet fazilettir..


Fikirler anlamsız,mantıksız.boş sözlerle dolu olursa o fikirler hastalıklıdır.


Türk milletinin karakter ve adaletlerine en uygun olan idare ,cumhuriyet idaresidir..


Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.


Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.


Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.


Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.


Cumhuriyet fazilettir.


Cumhuriyet idaresi, faziletli, namuslu insanlar yetiştirir.


Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.


Cumhuriyette söz, millet tarafından seçilmiş meclistedir.


Gençler cumhuriyeti biz kurduk,onu siz yaşatacak ve idare ettireceksiniz


Türk ulusunun yaratılışına ve bilgisine en uygun yönetim şekli cumhuriyet yönetimidir.


Türkiye cumhuriyeti yalnız 2 şeye güvenir biri ulus kararı,diğeri en acıklı ve güç koşullar içinde dünyanın beğenilerine hak kazanan ordumuz kahramanlığında,bu iki şeye güvenir,


Bu ulus,bu ülke yeni rejim üzerinde dünyanın en makul varlığı olacaktır,ben bunu kendi gözümle görmeden ölmeyeceğim.


Cumhuriyet,mütefekkir,bilgili,kültürlü,sağlam,vücu tlu ve yüksek karakterli ister.


Arkadaşlar önemle ve ciddiyetle beyan ederim ki, T.C kutsal tanıdığı bağımsızlığını ve egemenliğini savunmada hoşgörülü olamaz.


Benim ölümlü vücudum bir gün elbet toprak olacaktır.fakat,Türkiye cumhuriyeti sonsuza kadar ayakta kalacak ve Türk ulusu güven ve mutluluğunu sağlayan ilkelere uygarlık yolunda yürümeye devam edecektir.


Cumhuriyet rejimi demek,demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.


Öğretmenler,cumhuriyet sizden fikri hür,vicdanı hür,irfanı hür nesiller ister.


Cumhuriyetin dayanağı Türk toplumudur.


Ey Türk gençliği,birinci vazifen,Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve muafa etmektir.


ATATÜRK DİYOR Kİ

Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.


Benim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.


Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.


Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.


Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.


Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.


Bugünkü hükümetimizin, devlet teşkilatımızın doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir.


29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim  1923, 29 ekim sözleri, 29 ekim mesajları, 29 ekim tumblr, 29 ekim cumhuriyet bayramı sözleri, 29 ekim cumhuriyet bayramı ile ilgii yazı, 29 Ekim Sözleri, En Güzel 29 Ekim Sözleri, Anlamlı 29 Ekim Sözleri, Çok Güzel 29 Ekim Sözleri, 29 Ekim Mesajları, Harika 29 Ekim Sözleri, Etkileyici 29 Ekim Sözleri, Full 29 Ekim Sözleri, 29 Ekim Sms'leri, Kısa 29 Ekim Sözleri, Kısa Anlamlı 29 Ekim Sözleri,En Anlamlı 29 Ekim Mesajları. 29 Ekim İlgili Kısa Sözler,Özlü

0 yorum:

Yorum Gönder