resimli güzel sözler, dualar, dini sözler, günaydın mesajları, gece mesajları, akşam mesajları, cuma mesajları, aşk sözleri, doğum günü mesajları, anlamlı sözler,resimli cuma mesajları, dua

GÜNAYDIN MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ30 Nisan 2017 Pazar

Sayfamızda en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın  (Evlatlarımızın) eğitiminde bizlere rehberlik edecek Çocuk Yetiştirme ile ilgili Ayetler ve Hadisleri, En Güzel Çocuk Yetiştirme ile ilgili Ayetler ve Hadisler Çocuk Yetiştirme ile ilgili En güzel Resimli Ayetler ve Hadisler bulabilirsiniz.

Çocuk Yetiştirme ile ilgili Ayetler ve Hadisler

Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Kendinizi ve yakınlarınızı, yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşten koruyun."(Tahrim, 6)


* * * * *


"O mal ve oğullar, dünya hayatının (gelip geçici) süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise, Rabbinin katında karşılık bakımından da hayırlıdır, umut bağlamak için de hayırlıdır." (Kehf, 18/ 46)


* * * * *


"Çocuklarınız ergenlik çağına girdiklerinde, kendilerinden öncekiler (büyükleri) izin istedikleri gibi onlar da izin istesinler. İşte Allah, âyetlerini size böyle açıklar. Allah alîmdir, hakîmdir" (Nur, 24/ 59)çocuk eğitimi ile ilgili hadis


Çocuk Yetiştirme ile ilgili Ayetler ve Hadisler


"Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır." (Münafikun, 63/9)

Çocuk Yetiştirme ile ilgili Ayetler ve Hadisler

"Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et; zira, tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin." (Bakara, 2/128)


* * * *


Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Babanın senin üzerinde hakkı olduğu gibi çocuklarının da hakkı vardır."Mecma'uz-Zevâid, c.8, s.146* * * * *


Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İyilik etmeleri için çocuklarınıza yardımcı olun. Her anne ve baba çocuklarının itaatsizliğine engel olabilir."Mecma'uz-Zevâid, c.8, s.146* * * * *


Peygamber efendimiz (s.a.a) buyurmuştur: Çocuklarının kendilerine itaatsizlik etmesine neden olan anne ve babaya Allah lânet etsin."Mekarim'ul-Ahlâk, s.518


* * * * *
Çocuk Yetiştirme ile ilgili Ayetler ve Hadisler


Resul-i Ekrem (s.a.a) buyurmuştur:"Çocuklarınızı iyi eğitin ki yüce Allah sizleri affetsin."Mekarim-ul Ahlak, s.255* * * * *


Resulullah (s.a.a) buyurmuştur: "Çocuk yedi yaşına kadar emredici, yedi yaşından on dört yaşına kadar emre uyan, on dört yaşından sonraki yedi yılda da anne ve babasının istişare tarafı olmalıdır."Vesâil'uş-Şia, c.15, s.195


* * * * *


Resulullah (s.a.a) buyurmuştur: "Çocukları sevin, onlara karşı şefkatli olun, onlara verdiğiniz sözü harfiyen yerine getirin; çünkü çocuklar, sizin onlara rızk verdiğinizi sanırlar."Vesâil'uş-Şia, c.15, s.201


Çocuk Yetiştirme ile ilgili Ayetler ve Hadisler


Kendisine aklını yerinde kullanma becerisi verilen kimse, kurtuluşa ermiştir. Hadis-i Şerif (Beyhaki)


* * * * *

Biriniz gönlünden, müslüman kardeşine faydalı bir öğüt geçiriyorsa, onu söylesin. Hadis (İbn-i Adiyy).Peygamber efendimiz (s.a.a) buyurmuştur: "Çocuklarınız ağladığında onları dövmeyin; çünkü ilk dört aydaki ağlamaları 'lâ ilâhe illallah' zikridir, ikinci dört aydaki ağlamaları Peygamber'e (s.a.a) 'salâvattır', üçüncü dört aydaki ağlamaları ise anne ve baba hakkında duadır."Vesâil'uş-Şia, 63. bab, s.1


* * * * *


Resul-i Ekrem (s.a.a) bir gün şöyle buyurdu: "Yazıklar olsun ahır zaman babalarına!" Bunun üzerine ashap sordu: "Yoksa müşrik mi olacaklar?" Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyurdu: "Hayır, Müslüman kalacaklar; ama çocuklarına dini öğretmeyecek ve hatta çocukları dini öğrenmek istediklerinde onlara engel olacak ve onları dünya malı kazanmaya sevk edeceklerdir. İşte ben böyle babalardan uzağım; onlar da benden uzaktırlar."Müstedrek'ül-Vesâil, c.2, s.625

çocuk yetiştirme ile ilgili ayetler ve hadisler, çocuk ile ilgili hadisler, çocuk ile ilgili ayet ve hadisler, evlat yetiştirme ile ilgili ayetler ve hadisler, eğitim ile ilgili ayet ve hadisler, çocuk eğitimi sözleri

0 yorum:

Yorum Gönder