resimli güzel sözler, dualar, dini sözler, günaydın mesajları, gece mesajları, akşam mesajları, cuma mesajları, aşk sözleri, doğum günü mesajları, anlamlı sözler,resimli cuma mesajları, dua

GÜNAYDIN MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ14 Ocak 2017 Cumartesi

Sayfamızda bulunan Güzel Resimli Ayetler,  Resimli Ayetler, Resimli Ayet İndir, Resimli Ayet Sözleri, Güzel Resimli Kuran ayetleri Resimli ayetler en yeni Resimli Ayetler 2017'i indirip paylaşabilirsiniz.

Resimli Ayetler

"Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. o size çok düşkün, mü'minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. eğer yüz çevirirlerse de ki: "bana Allah yeter. o'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak o'na tevekkül ettim. o, yüce arşın sahibidir." Tevbe Suresi 128. ayetresimli ayetler


Resimli Ayetler, Güzel, Resimli Resimli Ayetler çok yeni


''And olsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü'minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.'' (Tevbe Suresi, 128. Ayet)


* * * * *


Ankebut Suresi, 7. ayet: İman edip salih amellerde bulunanlar ise; Biz şüphesiz onların kötülüklerini örteceğiz ve şüphesiz yaptıklarının en güzeliyle karşılık vereceğiz.Ayetli resimler


Resimli Ayetler Yeni

Resûlüm! De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Ali İmran Suresi 31.ayet


* * * * *


“Andolsun, Allah’ın rasûlünde sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah’ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb, 21)Resimli ayetler

Resimli Ayetler Çok yeni çok kaliteli Kuran Ayetleri


Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. İsra 13


* * * * * *

“Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bilmezler.”(Sebe, 28)


* * * * *


Resimli ayetler


Allah'a karşı gelmekten çok sakının ve gönlünü arındırmak için Allah yolunda mal harcayan ise ondan (cehennem ateşinden) uzak tutulur. Leyl Suresi 17. ayet


* * * * *
Resimli ayetler, en güzel resimli Kuran Ayetleri, Resimli AyetlerYüce Rabbimiz, Meryem Suresi’nde Hz. İdris, Nûh, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Musa, Harun, Zekeriyya, Yahya ve İsa Peygamberlerin tevhid mücadelesini bir bir zikreder. Ardından bu peygamberlerden sonra gelen topluluğun, içine düştüğü kötülüğü âyet-i kerimede şöyle haber verir:

“O peygamberlerden sonra bir nesil geldi. Ve onlar, namazı kaybettiler. Namazı zayi ettiler ve kötü arzularına uydular. Heva ve heveslerine tabi oldular. Onlar bu tutumlarından ötürü elim bir azaba çarptırılacaklardır.” Merye Süresi 59. AyetResimli ayetler

Resimli Ayetler, Resimli Ayet Sözleri Güzel


“ ‘Rabbimiz Allah’tır’ deyip, istikamet üzere olanlar var ya. Onların üzerine melekler iner ve derler ki: ‘Korkmayın, üzülmeyin, size vâdolunan cennetle sevinin!’ ” Fussilet Suresi 30. ayet


* * * * *


Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. RAD suresi 28. Ayet


* * * * *


Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan) yardım dileyin. şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. (Bakara suresi 45. ayet)resimli ayetlerEy oğullarım, haydi gidiniz de Yusuf ile kardeşini bulmak için araştırınız; Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz; çünkü Allah'ın rahmetinden ümidini kesen ancak kafirler güruhudur. (Yusuf suresi 87. ayet)


* * * * *


Evet insana nimet verdiğimiz vakit yan büker, başının tuttuğuna gider de kendisine şer dokunuverdi mi artık enine boyuna duaya dalar. (fussilet suresi 51. ayet)


* * * * *


''Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.'' (Muhammed Suresi, 33. Ayet.)


Resimli Ayetler


"Allah’a ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin." (Ali İmran Suresi 132. Ayet.)


* * * * *


''De ki: -Allah’a ve Peygamber’e itaat edin.
-Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kâfirleri sevmez.'' (Ali İmran Suresi, 32. Ayet)


* * * * *


"Şüphesiz, ALLAH ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de O'na salat edin ve tam bir teslimiyetle O'na selam verin." (Ahzap Suresi, 56. Ayet.)


* * * * *


''(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.'' (Enbiya Suresi 107. Ayet.)


* * * * *


''Andolsun, Allah'ın Resûlünde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.'' (Ahzab Suresi, 21. Ayet.)


* * * * *


''Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.'' (Kalem Suresi, 4. Ayet.)


* * * * *


''O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz. O (nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir." (Necm Suresi, 3-4. Ayetler)

O’na uyunuz..o’nu örnek alınız ki o, sizde her gün yeniden doğsun... yüreğinizi verin ki o’na,yarın orada sizinle olsun. Evet biz seni görmeden sevdik Ya Resulallah!

Resimli Ayetler ve Güzel resimli Kuran Ayetleri, Resimli ayetler çok yeni çok kaliteli yayınımıza sizlerde yorumlarınızı ekleyebilirsiniz.

1 yorum: