resimli güzel sözler, dualar, dini sözler, günaydın mesajları, gece mesajları, akşam mesajları, cuma mesajları, aşk sözleri, doğum günü mesajları, anlamlı sözler,resimli cuma mesajları, dua

GÜNAYDIN MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ7 Kasım 2016 Pazartesi

Sayfamızda Dua başlığı altında; Dua nedir? Duanın önemi, Niçin Dua Ederiz sorularının yanıtını bulabilirsiniz.

DUA

Dua kelimesinin dilimize Arapçadan girmiştir.
Dua çağırma, davet etme, seslenme, isteme, yardım talep etme anlamlarına gelir.

Dua Nedir?
Dua Yüce yaratıcıdan istemektir. Dua kalbin, Allah’a yönelmesi ve ondan yardım istemesidir. Dua sadece sözle değil bedenle de yapılabilir.DuaDua Nedir?
Allah’a yalvarma, yakarma, ondan maddî ya da manevî bir şeyler isteme demektir.

Dua, Allah ile kul arasında bir iletişim kurmaktır. Aslında her ibadet bir duadır; Çünkü her ibadette bir dua vardır. Bu anlamda Peygamberimiz (as) “Dua, ibadetin özüdür.” buyurur. Diğer bir deyişle Dua; kulun yaratıcısından ihtiyacı olan şeyleri istemesi, derdini ve sıkıntısını gidermesini talep etmesi, verdiği nimetler için şükretmesi, dileklerini dile getirmesidir.İnsanın istediği bir şeyin gerçekleşmesi için gayret gösterip çalışması da bir çeşit duadır. Ancak kişi, kendi gayretinin, arzu ettiği sonuca ulaşmak için yeterli olmadığının da farkında olmalıdır. Çünkü hiçbir şey Allah'ın dilemesinin önüne geçemez. Bu anlayışla ve sonucu Allah’tan bekleyerek yapılan her türlü çalışma, gayret ve çaba en güzel duadır.


Dua, bizi yaratan Allah'ın yüceliği, cömertliği, zenginliği ve kudreti karşısında insanın, kendi küçüklüğünü, çaresizliğini, mahrumiyetini ve acizliğini hissedip ifade etmesinin bir geklidir. Dua, insanın Allah’la konuşmasıdır. (Çünkü Allah, insanı her zaman ve her yerde
duymakta ve görmektedir.

Duanın Önemi ve Duanın İnsana Kazandırdıkları

Dua, dileklerin Allah’a iletilmesinde kullanılan bir tür “istek”dir. Dua eden insan dileğini doğrudan Rabbine sunmuş, demektir. Böylece Allah ile arasına hiç kimseyi aracı kılmadığı için İslâm inancının temeli olan “tevhid” ilkesine bağlılığını da ortaya koymuş olur. Dua eden insan kendi acizliğini ve Allah’in kudretini itiraf etmektedir. Bu da onun Allah’a inanmanın bir başka göstergesidir.


Dua, insanın yaratıcısı katındaki değerini belirler.“(Ey Muhammed!) De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin!” (25 / Furkân Suresi, 77. ayet) Bu ayetin bildirdiği gibi duasız bir hayatın Allah katında değeri yoktur.


Kullarım beni senden sorarlarsa (bilsinler ki) gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. 2 / Bakara Suresi, 186. ayet


Niçin Dua Ederiz?

Dua Etmek dinimizde çok önemlidir. Dua etmemek Allah’a ihtiyaç olmaması anlamına gelir ki bu da Allah’a şirk koşmak yani Allah’a ortak koşmak anlamına gelir. Bu da müslümanlıktan çıkıp kafir olman demektir. Dua kabaca Allah’tan ihtiyaçlarımızı istemektir.


Dua Etmenin Nedenleri:

* Allah’a yakın olmak, onun sevdiği ve razı olduğu bir kul olmak için dua ederiz.

* Alah’ın verdiği nimetlere şükretmek için dua ederiz.

* Kötülüklerden, bela ve afetlerden korunmak için dua ederiz.

* İyi bir insan olmak, güzel ahlak ve davranışlara sahip olmak, doğru yoldan ayrılmamak için dua ederiz.

* Dileklerimizi ve isteklerimizi gerçekleştirmesi için dua ederiz.


Nasıl Dua Etmeliyiz?
Dua eden kişi gönülden dua etmeli, iyi şeyler istemeli, istediği şeyler doğrultusunda da elimizden gelenin en iyisini yapmalıdır. Allah insanın gönlünden geçenleri bilir; ama dil ile dua etmenin çok farklı güzellikleri vardır. Dua etmenin belli bir kuralı yoktur. İçimizden geldiği gibi güzel olan her şeyi isteyebiliriz. Resimli dualarRESİMLİ DUA ÖRNEKLERİ- TÜRKÇE DUALAR - EN GÜZEL RESİMLİ DUALAR

Fatiha Suresinde 
“Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz.”(Fatiha suresi, 4.ayet)


* * * * *

Kur’an-ı Kerimde ve Hadis-i Şeriflerde bizim için dua örnekleri vardır:

“Rabb’imiz! Bize dünyada da ahirette de güzellik ver. Bizi ateşin azabından koru.”(Bakara suresi, 201.ayet)


* * * * *


“Rabb’im! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Duamı kabul eyle. Rabb’imiz! hesap görülecek günde beni, ana-babamı ve bütün inananları bağışla.”(İbrahim suresi, 40-41.ayet)

Namazda okuduğumuz pek çok sûre ve duâ ile aslında Allah’a dua ettiğimiz duadır.DERT ETME, DUA ET.
Lâ Tahzen! Innallâhe Meassabirin”
( Üzülme Allah sabredenlerle beraberdir)


resimli dualar ayetli


"De ki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var."
(Furkan suresi 77.Ayet)
Rabbim bizleri dua edenlerden, her daim şükredenlerden eylesin. Amin.


* * * * *


Bizlere sağlam ve sarsılmaz bir iman ve güzel ahlak ihsan eyle. İbadetlerimizi hakkıyla yapabilmeyi nasip ve müyesser eyle. Amin.


* * * * *


Yâ Rabbi! Nefislerimizin bitmez tükenmez kötü arzu ve isteklerinden, heva ve heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden; bizleri bildiğimiz bilmediğimiz bütün yarattıklarının şerrinden emin ve muhafaza eyle Allah’ım!


resimli dualar


“Bu Kur’an, bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Ona uyun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” En’âm, 6/155."Rabbimiz buyurdu ki: Bana dua edin size cevap vereyim."
(Mü'min suresi 60. Ayet)


* * * * *


SABAH DUASI
Rabbim ...!!!
Maddi ve manavi bütün hayır kapılarını acsın...
Bizleri faslından ve kereminden
İstifade eden kullarından eylesin...
Hiç bir kuluna rızık endişesi vermesin
Herkesin bahtı, yolu ve nasibi acık olsun...


Resimli dualar indir, Dua Sözleri 2017


“Korkarak ve umarak O’na dua edin. Muhakkak ki Allâh’ın rahmeti, işlerini en güzel biçimde yapanlara yakındır. ” (A’râf, 7/56)


* * * * *


Allah'ım ölümden korkum yok.
Lakin huzuruna gelmeye yüzün  de yok...
Boynum bükük günahım çok,
Beni, benden razı oluncaya kadar
Senin Aşkınla yaşat Allah'ım.


* * * * *


YARABBİM!
Kaderimde muhtaç olmak varsa,
O muhtaçlığım YAVRULARIMIZA
Hayırlı kısmetler, başarı, huzur,
Bereket ve sağlık içinde bir ömür lütfeyle!
Onları her türlü kötülüklerden
Ve zararlı alışkanlıklardan
Muhafaza eyle ALLAH'ım


* * * * *


Tadımlık dünyadan, 
Doyumluluk tat bekliyoruz Ya Rab!
Nefsimizi ıslah eyle,
Bizi kendine kul kabul eyle.
Göz kapanıncaya kadar,
Bizi nefsimizle baş başa bırakma,
Amin... 


resimli dualar indirAllah'ım bizi affet, kendine kul kabul et. Şefaatini bizden mahrum etme, sen her şeye Kadirsin...


resimli dualı sözler resimli dualar

Peygamberimiz (s.a.s) de şöyle buyuruyor: “Şüphesiz Allah, Kur’an ile bazı toplulukları yüceltir, bazılarını da alçaltır.” Müslim


* * * * *


Ya ilahi! bizlerden rahmetini, şefkatini, hidayetini, bağışlayıcılığını esirgeme..


* * * * *

YaRabbi!  Beden ve gönüllerimizi istiğfar ile arıtmak istiyoruz. Sen nasip eyle Allah’ım! İmanımızı ve ahdimizi tazelemek muradımız. Sen bahşeyle Allah’ım! Kırdığımız kalpleri onarmak, paraladığımız onurları tamir etmek, ihlal ettiğimiz hak sahipleriyle helalleşmektir borcumuz. Sen lufteyle Allah’ım! Yaratıldığına değer bir insan olmak, bize elçi, mürşit ve en güzel örnek olarak gönderilmiş Peygamberimize can u gönülden uymaktır dileğimiz. Sen bize yardım eyle Allah’ım!


* * * * *


Ya Rabbi! Bizlere anne-babalarımıza hayırlı evlatlar olabilmeyi, evlerimizde onları baş tacı edebilmeyi, haklarını, hukuklarını yerine getirebilmeyi, bu dünyada onların rızalarını kazanabilmeyi nasip eyle. Allah’ım! Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize, göz bebeğimiz olan yavrularımıza karşı görevlerimizi bihakkın yapabilmeyi ihsan eyle. Onlara sevgi, rahmet, merhamet,şefka ve muhabbet muamele etmeyi nasip eyle Allah’ım! Evlatlarımızı bize itaatli, vatana ve millete hayırlı eyle. Çocuklarımızın kalplerini iman nuru ile aydınlat. Allah’ım! yavrularımıza, hayırlı kısmetler, başarı, huzur, bereket ve sağlık içinde bir ömür lütfeyle! Onları her türlü kötülüklerden ve zararlı alışkanlıklardan muhafaza eyle Allah’ım!


* * * * *


Ya Rabbi! Bizleri,  iyilikte ve takvada yardımlaşanlardan eyle! Hak ve hakikatin yolunda olanlardan eyle Allah’ım!


* * * * *


Ya Rab! Bizleri, kendisi için istediğini mümin kardeşi için de isteyenlerden, işlerini adalet, hakkaniyet, merhamet ve şefkatle icra edenlerden eyle Allah’ım!


* * * * *


Allahım! Bize senin sevgini seni sevenlerin sevgisini ver.Cennetini kazanabilmeyi sana layık kul olabilmeyi nasip et.


* * * * *


Ya Rabbi! Bizlere anne-babalarımıza hayırlı evlatlar olabilmeyi, evlerimizde onları baş tacı edebilmeyi, haklarını, hukuklarını yerine getirebilmeyi, bu dünyada onların rızalarını kazanabilmeyi nasip eyle Allah’ım! 


* * * * *


Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize, göz bebeğimiz olan yavrularımıza karşı görevlerimizi bihakkın yapabilmeyi ihsan eyle Allah’ım! Onlara sevgi, rahmet, merhamet,şefkat, meveddet, muhabbet ve ülfetle muamele etmeyi nasip eyle Allah’ım! Evlatlarımızı bize itaatli, vatana ve millete hayırlı eyle. Çocuklarımızın kalplerini iman nuru ile aydınlat Allah’ım! 


* * * * *


Allah'ım yavrularımıza, hayırlı kısmetler, başarı, huzur, bereket ve sağlık içinde bir ömür lütfeyle! Onları her türlü kötülüklerden ve zararlı alışkanlıklardan muhafaza eyle Allah’ım!


* * * * *


YaRabbi! “Bana verdiğin nimetle suçlulara asla arka çıkmayacağım.” diyerek iltica eden Hz.Musa peygamberin lisanıyla Sana nida ediyoruz: Bizi zalimlere, hainlere destek verenlerden eyleme Allah’ım.


* * * * *


Ya Rabbi! Bizleri, dünyanın neresinde olursa olsun açların, yoksulların, mahrumların, mağdurların, zayıf bırakılmışların, zulme uğramışların haklarına dikkat kesilenlerden, onların dertleriyle dertlenenlerden, acılarına ortak olanlardan, yaralarını saranlardan eyle Allah’ım.


* * * * *Ya İlahî! İçimizde muhabbetinden başka sevgi, rızana erişmekten gayrı arzu bırakma. Rızana uymayan her türlü tutku ve isteklerden bizleri uzak eyle Allah’ım. Bize “kulum” demez isen, elimizden tutmaz isen, “affeyledim” müjdesini duyurmaz isen halimiz nice olur Allah’ım! Bizi rahmetinden, mağfiretinden mahrum eyleme Allah’ım! Amin.


* * * * *


Allah’ım. Bizleri cennetinle cemalinle müşerref eylediğin kulların arasına ilhak eyle. Dualarımızı kabul eyle. Bizi senin razı olduğun Salihler zümresi ile haşr eyle. Amin.


* * * * *
kısaca dua ne demek?


Ya İlahî! Bize bahş eylediğin en büyük sermaye olan ömrümüzü hoyratça tüketiyoruz. Sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet olamadık. “Allah'ım! Gazabından rızana; cezandan affına sığınıyoruz.” Rahmet ve Gufran gecesinde bizlere af ve mağfiretinle muamele eyle Allah’ım! Amin.


* * * * *


Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz! Bizlere Hidayet eyle. Bu mübarek günümüzü hayr eyle...


* * * * *


Allah’ım! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan Saptırma, Beni SENDEN Başkasına YALVARTMA. (amin)


* * * * *


Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı, bütün insanlığı kuşatan Rahman ve Rahim olan Rabbimiz! Sen her şeye kadirsin. Bizlere Hidayet nasip eyle...

Ey yerlerin ve göklerin yegâne sahibi, kalplerimizin, sırlarımızın, niyet, gaye ve hedeflerimizin, arzu ve kederlerimizin yegâne maliki olan Yüce Mevlâ’mız! Bizleri hakkı hak bilenlerden eyle, ömrümüzü güzel, sonumuzu hayr eyle...

* * * * *

Beni kimseye muhtaç eyleme Allah'ım! Muhtaç olacaksam bir sana muhtaç olayım.

* * * * *

Yâ Rabbe’l-Âlemîn, Ömrümüzü rızana uygun geçirebilmeyi nasip eyle. Bizleri zikrinde, şükründe, hüsn-i ibadetinde daim eyle. Günahlardan mahfuz eyle. Haramlardan uzak eyle. Bedenlerimize sıhhat afiyetler ihsan eyle. Ümmet-i Muhammed’e güzel hizmette bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle.  Tüm Müslümanlara Gerçek İslamı Yaşamayı Nasip ve müyesser eyle. Amin.
* * * * *
* * * * *Dua nedir, Dua nedir kısaca, Dua nedir kısaca anlamı, niçin dua ederiz, Dua nedir niçin dua ederiz, dua ne demek, dua ne demek kısaca, dua ne demektir kısaca, dualar, dua örnekleri, resimli dualar, facebook

0 yorum:

Yorum Gönder